Renau – Vilabella

Home/II Ruta del camí/Renau – Vilabella

Project Description

El petit llogaret de Renau és un deIs indrets amb més pau d’aquesta primera etapa de la ruta. La petita plaça del poble convida a fer un descans i deixar-se captivar pel conjunt arquitectónic harmoniós i humil que formen l’església i les cases del poble, voltades de vinyes. De ben segur que sera un record que perdurara en la memória deIs pelegrins.

Renau té l’origen al segle XII, en un antic castell que es va enderrocar el 1876 per obrir-hi la plac;:a de l’Església. No se n’han conservat gaires restes; només algunes de les cases de la pla¡;;a conserven arcades i vestigis d’epoca gótica que degueren formar part de les dependencies del castell.

L’església parroquial de Santa Llúcia (segle XVIII) esta situada en un deis costats de la plaça, on hi va haver l’antic castelt, del qual és probable que originariament fos la capella. L’edifici actual és fruit de la reforma i l’ampliació que es va dur a terme entre els anys 1746 i 1756. D’aquella epoca és la cap¡;;atera, les capelles laterals, la coberta i el portal. El campanar s’hi va afegir al segle XIX. Tot i que es va cremar l’any 1936 i va perdre els altars i una bona part deL valuós mobiliari Litúrgic, encara conserva una imatge gótica i una creu processional de pLata del segLe XVII.

El petit llogaret de Renau és un deIs indrets amb més pau d’aquesta primera etapa de la ruta. La petita plaça del poble convida a fer un descans i deixar-se captivar pel conjunt arquitectónic harmoniós i humil que formen l’església i les cases del poble, voltades de vinyes. De ben segur que sera un record que perdurara en la memória deIs pelegrins.

Renau té l’origen al segle XII, en un antic castell que es va enderrocar el 1876 per obrir-hi la plaça de l’Església. No se n’han conservat gaires restes; només algunes de les cases de la plaça conserven arcades i vestigis d’epoca gótica que degueren formar part de les dependencies del castell.

L’església parroquial de Santa Llúcia (segle XVIII) esta situada en un deis costats de la plaça, on hi va haver l’antic castelt, del qual és probable que originariament fos la capella. L’edifici actual és fruit de la reforma i l’ampliació que es va dur a terme entre els anys 1746 i 1756. D’aquella epoca és la capçalera, les capelles laterals, la coberta i el portal. El campanar s’hi va afegir al segle XIX. Tot i que es va cremar l’any 1936 i va perdre els altars i una bona part deL valuós mobiliari Litúrgic, encara conserva una imatge gótica i una creu processional de pLata del segLe XVII.

VILABELLA
El cami que duu de Renau a Vilabella transcorre entre vinyes. Aquesta activitat agrícola mit·lenaria i tan arrelada al Mediterrani és l’eix de la vida de Vilabetla. Tant és així que el primer gran augment de població a mitjan segle XIX es va deure al desenvolupament de la indústria del vi. Vilabella és un poble recollit i ben compactat dins les antigues muralles, una mostra de les quals és l’arc de mig punt que fo rma el Portal de 5ant Pere. Hi destaca l’església de 5ant Pere, d’estil neoclassic i construída durant la segona meitat del segle XIX. L’església acull una fantastica col·lecció de pintura religiosa de les escoles catalana, espanyola, italiana i flamenca deIs segles XVI al XIX, amb un total de 110 quadres. Una visita interessant per als pelegrins que es vulguin fer una idea més completa del món de la pagesia catalana és la visita al Museu Etnologic del Camp, situat a l’entrada de la rectoria de Vilabella, al costat de l’església de 5ant Pere. S’hi exposen nombrosos elements relacionats amb la vida al camp.

Project Details

Categories: