Maials – Mequinenza

Home/I Ruta del camí/Maials – Mequinenza

Project Description

S’abandona Maials per la carretera que condueix a la Granja d’Escarp. Després d’uns centenars de metres ens desviem a l’esquerra, seguint ara un ample camí de terra en què sovintegen les marques de GR. Una d’aquestes marques indica un camí a la nostra dreta, que puja suaument cap a la falda del Montmeneu, un turó cònic que s’albira des de molt lluny i que hem d’emprar com balisa en el nostre recorregut. Es passa pel costat d’una construcció recent que funciona com a refugi de caçadors, prossegueix la lleu ascensió i s’arriba a una masia. El Montmeneu es troba a l’oest, a menys d’1 km. Les marques de GR desapareixen; es fa difícil descobrir un camí que prolongui la ruta. A la nostra dreta, de l’altre costat d’un petit barranc, s’aprecia un camí que discorre sota unes torres d’alta tensió. És una possibilitat: salvar el barranc camp a través-no és complicat-i prendre aquest camí. L’altra possibilitat és continuar també camp a través cap al sud-oest fins a trobar la senda i amb algun senyal de GR. En qualsevol cas hem d’arribar a la falda del Montmeneu, que conquistem pel nord, deixant el turó a l’esquerra. Les marques de GR són de nou visibles. El camí descendeix escassos metres i després planeja per un altiplà aclarida que sembla acabar bruscament a l’oest. Més enllà d’aquest tall que encara no s’aprecia degudament es veu una altra altiplà de similar altura, desarborada i ocre: allò ja és Aragó. El camí ens condueix cap al confí del planell, sense que vegem encara què hi ha sota el tall en el paisatge. Una bifurcació sense senyals ens podria confondre: cal prendre el camí de la dreta. Uns metres més enllà reapareixen les marques i de seguida veiem el riu Ebre, espectacular, uns dos-cents metres per sota nostre. Seguim aigües amunt fins que al peu d’unes antenes hem de trobar una pedregosa senda a la nostra esquerra, que baixa sense la menor concessió. Ja es veu Mequinensa, que es trepitja després de creuar el riu Segre uns pocs metres abans que aboqui a l’Ebre.

—————————————————————————————————————————————-

Se abandona Maials por la carretera que conduce a Seròs. Tras unos pocos kilómetros nos desviamos a la izquierda, siguiendo ahora una pista recientemente asfaltada en la que menudean las marcas de GR. Una de estas marcas indica una senda a nuestra derecha, que asciende suavemente hacia la falda del Montmeneu, un cerro cónico que se divisa desde muy lejos y que debemos emplear como baliza en nuestro recorrido. Se pasa junto a una construcción reciente que funciona como refugio de cazadores, prosigue la leve ascensión y se llega a una masía. El Montmeneu se halla al oeste, a menos de 1 km. Las marcas de GR desaparecen; se hace difícil descubrir un camino que prolongue la ruta. A nuestra derecha, del otro lado de un pequeño barranco, se aprecia un camino que discurre bajo unas torres de alta tensión. Es una posibilidad: salvar el barranco campo a través –no es complicado- y tomar ese camino. La otra posibilidad, mucho más sensata,  es continuar también campo a través unos cien metros hacia el sudoeste hasta dar con la senda, que hallamos tras remontar un breve talud. Reaparecen las marcas del GR. El camino es estrecho; avanza por entre un pinar faldeando las estribaciones del Montmeneu hasta dar con las antenas de alta tensión a que antes hicimos referencia. Hay que remontar ahora una cuesta escalonada y muy empinada de escasos metros y ya hemos llegado al Montmeneu, que conquistamos por el norte, dejando el cerro a nuestra izquierda. El camino desciende escasos metros y luego llanea por una meseta despejada que parece terminar bruscamente al oeste. Más allá de este tajo que aún no se aprecia debidamente se ve otra meseta de similar altura, desarbolada y ocre: aquello ya es Aragón. El camino nos conduce hacia el confín de la altiplanicie, sin que veamos aún qué hay bajo el corte en el paisaje. Una bifurcación sin señales nos podría confundir: hay que tomar el camino de la derecha. Unos metros más allá reaparecen las marcas y enseguida vemos el río Ebro, espectacular, unos doscientos metros por debajo de nosotros. Seguimos aguas arriba hasta que al pie de unas antenas debemos hallar una pedregosa senda a nuestra izquierda, que desciende sin la menor concesión. Ya se ve Mequinenza, que se pisa tras cruzar el río Segre unos pocos metros antes de que vierta en el Ebro.

Project Details

Categories: